Промотивни пакети

ПРОМОТИВНИ ЛЕТНИ ПАКЕТИ ЗА ТЕЛО     САЛОН ВОДНО

НАЈНОВО!!!

*1тр. Липомасажа, слабеење и затегнување од 30 мин -1200ден.

/ 10 тр.- 1000ден./ 20 тр. -18000ден.

* 1 тр. ЛПГ –едермологија – 1200д.

/ 4 тр.- 4000д. / 8 тр.- 6500 ден./ 10 тр. 8000 ден.

*1 тр. Криолиполиза од 60 ин. 2500ден /4 тр.- 6000ден./8тр. -1000ден.

* 1 тр.Кавитација- мулти – 30 мин. со парц. лим.дрен 2000 ден.

/ 4 тр.4000д. / 8тр. – 7000 ден.

* 1тр. Кавитација- / Искра-40 мин. со парц. лим.дрен.2500ден.

/ 4тр – 5000ден. / 8 тр. – 9000ден.

*1 тр. Кавитација со вакум /Искра од 30 мин.2500 од 40 мин. -3000 ден

/4тр -5000ден./ 8 тр. -1000ден.

* 1 тр.Раиофреквенција – 30 мим. – 2000ден./ 40 мин.- 2500ден

/8 тр.по 30 мин 8000 ден.

*10 антицелулитни масажи од 30 мин .- 3000ден.

На Мултифункционалниот апарат – 20 третмани

 

*ПРОМОТИВЕН ПАКЕТ ЗА СЛАБЕЕЊЕ-

Липомасажа, слабеење и затегнување

.-LIPO MASSAGE BODY SLIMMER AND COUNTURING

*16 Липоласер* Вакум * LPG- Ендермологија * Радиофреквенција

+ 4тр. Кавитации -липосукција без операција со парцијална лимфна дрен.

16 000 ден

 

ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕ

 • 1 третман ОКСИ СИСТЕМ (Инфузија ,Инџектирање,Фото –инхалација) само со чист кислород 98% -60мин……………2500ден.
 • 4 третмани ОКСИ СИСТЕМ ………………………………………….8000ден.
 • 1 Мезококтел во Окси третман за подобар ефект…………1500ден.
 • 4 Мезококтели за подобар ефект (стареење,дамки,акни,

црвенило , хидратација и брчки)………………………………….4000 ден

 • 1 третмани Биполарна и Триполарна РФ 30мин……………2500ден.
 • 4 третмани комбиниран Биполар и Триполар РФ…………..8000ден.
 • 1 третман Ултразвук за очи, лице и врат…………………………800ден.
 • 4 третмани Ултразвук за очи , лице и вра 30мин…………….2500ден.
 • 1 третман Био-Фотон – 30мин……………………………………….1500ден.
 • 4 третмани Био-Фотон -30мин……………………………………….4600ден.
 • 1третман Осиген фото инхалација со маска …………………..1000ден.
 • 4третмани Осиген фото инхалација со маска………………….3200ден.
 • 1третман магична електро масажа…………………………………600ден.
 • 4 третмани магична електро масажа………………………………2000ден
 • 1 трет. Би Полар РФ, ласер, вакум и липомасжа -45мин…2500ден.
 • 10 третмани Би Полар РФ, ласер, вакум и липомасжа …19000ден.
 • 1 третман Кејси Лифтинг 60 мин……………………………………1200ден.
 • 10 третмани Кејси Лифтинг 60 мин………………………………..9000ден.
 • 1третман Мезотерапија со дерма ролер……………………….2500ден.
 • 6 третмани Мезотерапија со дерма ролер…………………..12000ден.
 • 1 дермо ролер за 12 третмани……………………………………..1500ден.
 • 1третман Мезотерапија со дерма пен………………………….3000ден.
 • 4 третмани Мезотерапија со дерма пен …………………….10000ден.
 • 1 третман Микродермоабразија…………………………………1800ден.
 • 4третмани Микродермоабразија………………………………..5000ден.
 • 1 третман Дијамантскаабразија…………………………………..1500ден.
 • 4 третмани Дијамантскаабразија…………………………………4000ден.
 • 1 третман киселини ДР Мурад три во едно 60мин……….2800ден.
 • 4 третман киселини ДР Мурад три во едно………………….10000ден.

 

НАЈНОВО!!! ПРОМОТИВНИ ЛЕТНИ ПАКЕТИ ЗА ТЕЛО     САЛОН АЕРОДРОМ

* 1 тр. ЛП –едермологија – 1200д. / 4 тр.- 4000д. / 8 тр.- 6500 ден.

*1 тр. Алфа Лед Окси за Слабеење- 1800ден.

/ 4тр -4000д . / 8 тр. 7000д. / 12 тр. -9000д.

* 1 тр.Кавитација- мулти – 30 мин. со парц. лим.дрен 2000 ден.

/ 4 тр.4000д. / 8тр. – 7000 ден.

* 1 Кавитација-Кави Стар/ -40 мин. со парц. лим.дрен.2500ден.

/ 4тр – 5000ден. / 8 тр. 9000ден.

*1 тр. РФ Вакум- 1000д./ 4 тр. 2500ден. / 8 тр 4000ден.

*1 тр. Криолиполиза од 60 ин. 2500ден /4 тр.- 6000ден./8тр. -1000ден.

* 1 тр.Раиофреквенција -30 мин -2000д./ 4 тр.– 4500 ден./ 8 тр. – 8000 д.

*1 тр. Липоласер– 40 мин. 2500 ден. / 4 трет. – 5000 ден.

*10 Контур Кејси Квантум за подигање на задник /гради…………5000ден.

*5 – Кејси Квантум Контур за подигање на задник /гради………. 3000ден.

*4 Липолизи- Кејси Квантум од 60 мин……………………………………3500 ден .

*10 антицелулитни масажи ……………………………………………………3000ден.

* 8 Фит Вип Вибрациона справа за брзи резултати- 1500д/12 тр.2000ден.

 

ПРОМОТИВЕН ПАКЕТСО ЛИПОЛАСЕР ЗА СЛАБЕЕЊЕ- 32 третмани

*8 Липоасер – за топење масти на стомак и нозе со парц. лимфна

*8 RF со Вакум – за тврдокорен целулит и затегање

*8 Радио Фреквенција – мулти целулит и затегање

* 8 Кавитации –мулти – липосукција без операција

18 000ден.

 

ПАКЕТИ ЗА ТЕЛО

* 8 ЛП Г -едермологија третмани………………………………………. 6500 ден.

* 4 ЛПГ -едермологија – третмани……………………………………….4000ден.

*12 Алфа Лед Окси Капсула за Слабеење……………………………..9000ден.

*8 Алфа Лед Окси Капсула за Слабеење ……………………………….7000ден.

* 4 Алфа Лед Окси Капсула за Слабеење ……………………………….4000ден.

* 8 Кавитации- липосукција со парцијална лим.дрен……………..8000 ден.

* 4 Кавитации- липосукција со парцијална лим.дрен …………….5000ден

*8 Радио Фреквенција – целулит и затегање………………………… 8000ден.

*4 Радио Фреквенција монополарна – целулит и затегање…….5000 ден

* 8 RF со Вакум за тврдокорен целулит и затегање…………………8000 ден

*4 RF со Вакум за тврдокорен целулит и затегање………………… 5000ден.

*8 Липоласер за топење масти на стомак и нозе………………………8000ден.

*4 Липоасер за топење масти на стомак и нозе………………………5000ден.

*10 контур за тонизирање и подигање на задник /гради…………5000ден.

*5 контур за тонизирање и подигање на задник /гради ………….3000ден.

*4 Липолизи- Кејси Квантум од 60 мин……………………………………3500 ден

*10 антицелулитни масажи ……………………………………………………3000ден.

Сите третмани се по 30 мин.

* 12 Фит Вип Вибрациона справа за брзи резултати………………..2000ден.

* 8 Фит Вип Вибрациона справа за брзи резултати………………….1500ден

Доколку се спојат неколку пакета над 15000ден. од било кои овие третмани се добива 5% дополнитетен попуст а над 20000ден. Се добива 10% попуст.

 

ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕ

 • 1 третман ОКСИ СИСТЕМ (Инфузија ,Инџектирање,Фото –инхалација) само со чист кислород 98% -60мин……………2500ден.
 • 4 третмани ОКСИ СИСТЕМ ………………………………………….8000ден.
 • 1 Мезококтел во Окси третман за подобар ефект…………1500ден.
 • 4 Мезококтели за подобар ефект (стареење,дамки,акни,

црвенило , хидратација и брчки)………………………………….4000 ден

 • 1 третмани Биполарна и Триполарна РФ 30мин……………2500ден.
 • 4 третмани комбиниран Биполар и Триполар РФ…………..8000ден.
 • 1 третман Ултразвук за очи, лице и врат…………………………800ден.
 • 4 третмани Ултразвук за очи , лице и вра 30мин…………….2500ден.
 • 1 третман Био-Фотон – 30мин……………………………………….1500ден.
 • 4 третмани Био-Фотон -30мин……………………………………….4600ден.
 • 1третман Осиген фото инхалација со маска …………………..1000ден.
 • 4третмани Осиген фото инхалација со маска………………….3200ден.
 • 1третман магична електро масажа…………………………………600ден.
 • 4 третмани магична електро масажа………………………………2000ден
 • 1 трет. Би Полар РФ, ласер, вакум и липомасжа -45мин…2500ден.
 • 10 третмани Би Полар РФ, ласер, вакум и липомасжа …19000ден.
 • 1 третман Кејси Лифтинг 60 мин……………………………………1200ден.
 • 10 третмани Кејси Лифтинг 60 мин………………………………..9000ден.
 • 1третман Мезотерапија со дерма ролер……………………….2500ден.
 • 6 третмани Мезотерапија со дерма ролер…………………..12000ден.
 • 1 дермо ролер за 12 третмани……………………………………..1500ден.
 • 1третман Мезотерапија со дерма пен………………………….3000ден.
 • 4 третмани Мезотерапија со дерма пен …………………….10000ден.
 • 1 третман Микродермоабразија…………………………………1800ден.
 • 4третмани Микродермоабразија………………………………..5000ден.
 • 1 третман Дијамантскаабразија…………………………………..1500ден.
 • 4 третмани Дијамантскаабразија…………………………………4000ден.
 • 1 третман киселини ДР Мурад три во едно 60мин……….2800ден.
 • 4 третман киселини ДР Мурад три во едно………………….10000ден.

 

*** ПРОМОТИВЕН ПАКЕТ НА МЕСЕЦОТ ***

4 Кавитации x30мин со парц.лимфни дренажи

4 RF монополарна радиофрекфенција x30 мин

4 Липоласер x 30 мин

4 RF со Вакум x30 мин

20000 ден со % 12000 ден.