Трајна Шминка

 

  • НАЈНОВО !!! Перманентна шминка- Јапонско исцртување на веѓи- влакно по влакно повеќе
  • НАЈНОВО !!! Свилени трепки повеќе
  • Свилени трепки со руски волумен-3D
  • Професионална шминка- дневна , вечерна
  • Трајна шминка  на очи, веѓи, уста   повеќе