Трајна Шминка

  •  Перманентна шминка- Јапонско исцртување на веѓи- влакно по влакно повеќе
  •  Свилени трепки повеќе
  • Најново!!! Свилени трепки со руски волумен-3D/4D/5D повеќе
  • Професионална шминка- повеќе
  • Трајна шминка  на очи, веѓи, уста   повеќе