.

Боењето на коса претставува хемиски процес при кој што се додаваат одредени пигменти во косата.
Исто така боењето се практикува и како процес со кој што може да се менува бојата на косата.
Деколорирањето претставува вадење на основната боја, односно вадење на една боја со еден контраст, за да се постигне друга боја. Со овој процес се враќа природната, односно посветлата нијасна, отстранувајќи ја црната боја или пак кои било други темни нијанси.
Модните трендови дозволуваат голема игра на бои, употреба на широк спектар од бои и многу видови техники на боење.

Loading...