.

Loading...

Масажата е еден од најстарите начини кое се применува за лечење и естетика со неа се врши дразнење на рецепторите т.е. елементите кои го примаат дразнењето на рецепторите – тетивите, мускулите и зглобовите. Така се ствараат импулси чии движења се усмерени према централниот нервен систем мозокот и од таму се враќаат према периферијата до оние делови кои ги масираме. Ефектот на местото на масирање е проширување на крвните садови, подобрување на исхраната на клетките, исфрлање на штетните материи и подобрување на болките.